Motieven complete set inclusief map - Geertje de Vries, Friso Mout

Uitgever: Narratio
Auteur: Geertje de Vries, Friso Mout
ISBN:Trefwoorden: catechese
jongeren
motieven
Leverbaar: Leverbaar

Beschrijving:
Motieven is een nieuwe catechetische methode, die in afleveringen zal verschijnen. Deze delen hebben verschillende onderwerpen, motieven.
Elk deel bestaat uit materiaal voor een catechetisch blok van 5 á 10 bijeenkomsten. Dit materiaal is geordend in 5 thema’s, waaraan elk één of twee bijeenkomsten kunnen worden gewijd. De aanwijzingen bij ieder subthema zijn uitvoerig. Eerst wordt een algehele inleiding gegeven op de inhoudelijke uitwerking van het subthema. Vervolgens worden in de methodische opmerkingen de verschillende werkvormen die gebruikt worden uitgelegd en toegelicht. Tenslotte vindt u puntsgewijs een mogelijk opzet van de avond. Dit alles betekent niet dat deze methode een hapklaar geheel is. Voor de meeste thema’s geldt dat het geboden materiaal teveel zal zijn om in één keer te behandelen. Dan zult u dus een keuze moeten maken. U kunt er ook voor kiezen om een thema in twee bijeenkomsten te behandelen: een eerste keer verkennend, de tweede keer meer verdiepend en verwerkend. Vooral als de groep gewend is aan korte bijeenkomsten van bv. 3 kwartier kan dit een manier zijn om de onderwerpen goed tot hun recht te laten komen. Deze flexibele aanpak is bewust gekozen. Niet iedere groep is hetzelfde, niet iedere catecheet is hetzelfde. En dus is ook niet iedere werkvorm voor iedereen geschikt. Door uw groep te observeren en bij uzelf te rade te gaan, kunt u het beste beoordelen welke onderdelen het beste passen bij u en uw groep. Dit betekent dat dit materiaal vraagt om een goede voorbereiding en afweging; wat doe ik wel en wat niet, wat voeg ik toe en wat laat ik achterwege? Zo maakt u het materiaal als het ware op maat. Het materiaal voor de catechisanten staat op de werkbladen. Als catecheet kunt u zelf beoordelen welke bladen u wel en niet wilt gebruiken. Ook biedt dit losbladige systeem u de mogelijkheid om desgewenst eigen materiaal toe te voegen, zoals foto’s, eigen teksten, gedichten en dergelijke. We hopen dat u en uw catechisanten veel plezier zullen beleven aan dit catechesemateriaal. Zie inhoud/samenvatting
inhoud/samenvatting

Prijs: € 25.00

Bestellen

Bestel exempla(a)r(en) van dit boek.