Midden in de week... maar zondags niet - drs. Tom Schoemaker

Over het levensbeschouwelijk begeleiden van kinderen in het primair onderwijs

Uitgever: Narratio
Auteur: drs. Tom Schoemaker
ISBN:

9789052638003

Trefwoorden: godsdienst
levensbeschouwing
onderwijs
nieuwsbrief 62
Leverbaar: Leverbaar

Beschrijving:
Tijdens de verzuiling hoorden kinderen op hun (p.-c.) school hetzelfde als zondags vanaf de preekstoel en door de week op de jongelingenvereniging of thuis. Met het afbrokkelen van de zuilen was het met deze eenheid van inhoud gedaan. Momenteel gaat nog geen 10 % van de kinderen naar de kerk terwijl 60 % van alle kinderen wel naar het bijzonder onderwijs gaat. Een heel gemengde groep wordt daarmee, midden in de week, op school, levensbeschouwelijk begeleid. Maar zondags niet. Iedereen in het p.-c. onderwijs weet dat. Maar rond de vraag hoe hiermee om te gaan, heerst verwarring en verlegenheid. Pabo Arnhem wil graag een bijdrage leveren aan het opnieuw doordenken van het p.-c. onderwijs. Stond eerst de traditie centraal, nu willen we het kind en de ontwikkeling van zijn levensbeschouwelijke identiteit centraal stellen. Wij leiden studenten op, die vanuit een dialogische grondhouding een bijdrage kunnen en willen leveren aan deze ontwikkeling.
inhoud/samenvatting

Prijs: 14.50

Bestellen

Bestel exempla(a)r(en) van dit boek.