Bevlogen jaren - Gerard Rinsma

gesprekken met oud-jaargenoten: de studenten theologie van 1977 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Uitgever: Narratio
Auteur: Gerard Rinsma
ISBN:

9789052638416

Trefwoorden: theologie
studenten
universiteit
vtm
Leverbaar: Herdruk

Beschrijving:
In 1977 schreef ik mij samen met 59 anderen in voor de studie theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op dat moment, naast de THHK te kampen, de enige toegangsweg tot het predikantsschap in de Gereformeerde Kerken. In de studiegids, die ik het jaar daarvoor op de kennismakingsdag had aangeschaft, lees ik nu na zoveel jaren terug wat we wel en niet van de studie mochten verwachten. Zoveel jaar later (35 jaar) was ik benieuwd hoe het met die 59 anderen, die tegelijk met mij aan dezelfde universiteit (VU) aan dezelfde studie waren begonnen, was gegaan. Allereerst vanuit mijn belangstelling voor de levensloop van mensen, die in eenzelfde tijdsgewricht waren opgegroeid e met wie ik in die eerste vormende studiejaren intensief was opgetrokken. Maar daarnaast vanuit een gerichter interesse naar hun overwegingen van destijds om theologie te studeren aan de VU; hoe ze vervolgens die studie hadden beleefd, hoe ze tot hun beroepskeuze waren gekomen en of ze daarbij in hun verdere loopbaan binnen de kerk werkzaam waren gebleven of juist daarbuiten. En tenslotte wilde ik weten hoe zij anno 2012 tegen de kerk aankeken en welke toekomstperspectieven ze voor haar zagen

Prijs: 17.50

Bestellen

Bestel exempla(a)r(en) van dit boek.