Geloven in Mediation - J. Cor Schaap, Cor Hoogerwerf, Tom Rijken

Verzamelbundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Platform Church Mediation

Uitgever: Narratio
Auteur: J. Cor Schaap, Cor Hoogerwerf, Tom Rijken
ISBN:

9789052639451

Trefwoorden: Mediation
vergeving
kerkorde
nieuwsbrief 113
Titelgegevens: 120 pag.
Leverbaar: Leverbaar

Beschrijving:
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Platform Church Mediation (PCM) zijn vijftien church mediators de uitdaging aangegaan om iets over hun praktijk, motieven en idealen te vertellen. Ook de geschiedenis van PCM komt ter sprake. Zo geeft deze bundel inzicht in de verschillende werkterreinen en mogelijkheden voor de toepassing van mediation in de sfeer van kerk en geloofsleven. De schrijvers zijn afkomstig uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. Ze werken vanuit diverse specialisaties en op verschillende terreinen: niet alleen binnen organisaties van kerken en geloofsgemeenschappen, maar ook bijvoorbeeld aan de keukentafel als het gaat om familieproblemen, relaties en huiselijk geweld. Kern is dat ergens – hoe dan ook – ‘het Christelijk geloof’ een rol speelt bij deze zaken. In die zin is de titel tweeledig: mensen die in mediation geloven als zinvolle bijdrage én de plaats van het geloof binnen mediation.
inhoud/samenvatting

Prijs: € 12.50

Bestellen

Bestel exempla(a)r(en) van dit boek.