Bonnefooi jaargang 22 nr. 1 Advent 2016 - Epifanie 2017

Speuren naar tekens van hoop

Uitgever: Narratio
Auteur:
ISBN:

9789052638010

Trefwoorden: Bonnefooi
Kerst 2016
Advent
Leverbaar: Leverbaar

Beschrijving:
Advent betekent letterlijk ‘naar je toe komen’.
Wat komt naar je toe? Iets nieuws? Waaraan kun je zien dat er iets nieuws gaat beginnen?
Vol verwachting zien we uit naar een wereld waarin we in vrede kunnen leven. Zijn er al aanwijzingen te vinden?

Er is een vermoeden, er zijn oude verhalen en nieuwe profeten die wegen wijzen en je opmerkzaam maken op de tekens. Maar hoe het er precies uit gaat zien, dat ontdek je pas gaandeweg. We gaan vier weken lang zoeken naar tekens, maar de tekens die we vinden zijn niet altijd duidelijk. We zoeken naar wat ons kan helpen om koers te houden. We zoeken naar wat ons kan helpen om door te gaan en vol te houden. Want soms is er twijfel of het wel goed komt. In deze Adventstijd is er elke zondag een lezing uit Jesaja en een evangelielezing uit Matteüs, zoals wordt aangegeven in het Oecumenische Leesrooster van de Raad van Kerken.

In de kerk is er elke week een speurtocht en gaan de kinderen met wat ze vinden aan de slag. Voor de hele Adventsperiode en Kerst is er één programma met liedsuggesties uit het liedboek en uit diverse andere bundels, die met kinderen gezongen kunnen worden. Er is een projectlied voor in de kerk en er is een uitgewerkte kerstviering.

Er zijn in deze periode geen alternatieve lezingen. Wel valt dit jaar 1 januari op een zondag. Voor die zondag is er ook materiaal gemaakt voor de kinderen. In dit blad zijn ook de lezingen uit het RK Lectionarium opgenomen en indien nodig uitgewerkt. In veel gevallen vallen de evangelielezingen samen me het Oecumenische Leesrooster.

inhoud/samenvatting

Prijs: € 17.50

Bestellen

Bestel exempla(a)r(en) van dit boek.