Welkom

 

op de website voor leiding en vrijwillig(st)ers van kinderneven- en kinderwoorddiensten. Een website waar van alles is te halen, op te zoeken, te vragen: van theologische toelichting tot een concordantie van liedjes en verhalen. Wij zorgen voor een bruikbare site die regelmatig bezocht wordt, meer dan
bezoek(st)er per jaar, op zoek naar...!

De informatie en faciliteiten is niet alleen voor de abonnees op Bonnefooi, maar voor iedereen. Al mis je als niet-abonnee natuurlijk wel het grote aanbod aan sleutelverhalen, bijbelse navertellingen, verwerkingen, gebeden, liedjes en praktische tips in elk nummer van Bonnefooi.

 

Bonnefooi digitaal
Vanaf zomer 2017 heeft ook Bonnefooi gekozen voor een 'groene', duurzame productie en verschijnt dus nog uitsluitend digitaal als PDF. Deze wrdt naar iedere abonnee toe gemaild voor gebruik uitsluitend in de eigen wijkgemeente of parochie, maar mag daarbinnen wel vrij verspreid worden onder alle medewerk(st)ers van kindernevendienst dan wel kinderwoorddienst inclusief de predikant/pastor/voorganger. Ook de werkbladen worden op een gebruiksvriendelijke wijze digitaal verzonden naar het opgegeven adres hiervoor. Hierbij kunnen ook aanvullende suggesties en verwerkingen zijn bijgesloten.

 

Waarom Bonnefooi?  pdf

 

 

Veel protestantse kerken en katholieke parochies gebruiken al jaren Bonnefooi. Zelfs met een kleine groep kinderen kan je iets met het aangereikte materiaal. Ze volgen het oecumenisch leesrooster, hebben vaak een alternatieve lezing voor een periode waarbij dan soms een ot bijbelboek aan bod komt , en de RK lezing. Materiaal voor 3-5, 6-12 met navertelling sleutelverhaal , verwijzing naar liederen, leesboekjes…
Een digitaal abonnement kost 47.50 per jaar (periode september tot september)
Los nummer 25,00
Materiaal voor 40dagen/Paas- en adventprojecten kosten meestal zo'n 20 euro.

succes en goede kindvriendelijke diensten ook voor alle kinderen!

Een collegiale gebruikster!

 Bonnefooi jaargang 24 nr. 2

Bonnefooi Pasen 2019

Leve het leven powerpoint
In dit nummer is materiaal te vinden voor de Veertigdagentijd tot en met Pinksteren. We volgen de weg die Jezus gaat door de dood heen naar het leven en horen hoe wij de geest krijgen om het leven tot een feest te maken. We volgen de Lucaslezingen afgewisseld met lezingen uit het Johannesevangelie zoals aangegeven in het Oecumenische Leesrooster van de Raad van kerken. Er zijn deze keer geen alternatieve lezingen aangegeven. In de Veertigdagentijd hebben we zoals gebruikelijk een project.

Bonnefooi digitaal 25,00 bestellen
Bonnefooi in boekvorm 25,00 bestellen

 

 

Bonnefooi jaargang 24 nr. 1

Bonnefooi Advent 2018

Hoop doet leven powerpoint
Ons project heet 'De tafel van hoop"en is gebaseerd op de Tafels van hoop van 'Kerk in Actie'. Tegenover alle sombere dingen om ons heen zijn er telkens tekens van hoop als je ze wilt zien. Elke zondag komt een andere profeet daarvan vertellen om ons de ogen te openen. Wanneer de nacht op z'n donkerst is, is de morgen nabij.
Voorbeeld van een zondag in de Advent tijd pdf

Bonnefooi digitaal 25,00 bestellen
Bonnefooi in boekvorm 25,00 bestellen
Project cd 10,00 bestellen
Projectposter 7,50 bestellen
(exclusief portokosten)

*Bonnefooi op papier, cd, projectposter verschijnen begin oktober  

 

   

 

 Vragen, opmerkingen, opgeven voor de emailnieuwsbrief met actuele informatie en aanbiedingen: info@kinderdienst.nl