Dubbele dialoog - Riet Bons-Storm en Nelly van Doorn-Harder

Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen

Uitgever: Narratio
Auteur: Riet Bons-Storm en Nelly van Doorn-Harder
ISBN:

9789052638577

Trefwoorden: dialoog
religie
nieuwsbrief 76
Leverbaar: Leverbaar

Beschrijving:
Nu het religieuze landschap in Nederland steeds bonter wordt, lijkt de noodzaak voor het houden van dialoog tussen de diverse groepen prangender dan ooit. Kinderen van diverse culturele en religieuze achtergronden komen elkaar op school tegen. Het aantal gemengde huwelijken groeit met sprongen. Grote groepen zijn op zoek naar zin en vullen zelf hun religieuze kaart in. Er ontstaan nieuwe vormen van “wij” en via allerlei activiteiten proberen we elkaar beter te leren kennen. Religie blijft ons uitgangspunt voor veel van de dialoogactiviteiten, hoewel die in het verleden veel op een dood spoor geraakten. Mannen voeren vaak de hoofdtoon. Wat vrouwen doen en zeggen verdwijnt in het achtergrondgebruis. Daardoor verliezen veel van dit soort activiteiten aan kracht en invloed; soms worden ze zelfs als totaal overbodig gezien. Dit boek probeert de mechanismen naar boven te halen die ertoe leiden dat vrouwen binnen de dialoog onzichtbaar en ongehoord lijken te blijven, terwijl ze vaak een groot deel van het voetwerk doen. Ligt het aan de religieuze hokjes, die van gender, of zijn er andere krachten die hen op de achtergrond houden? De schrijvers, vrouwen en mannen, gaan er vanuit dat in het huidige Nederland interreligieuze ontmoetingen nog steeds van groot belang zijn voor het vormen van nieuwe maatschappelijke middenvelden. En dat deze activiteiten sterker worden en aan effectiviteit winnen als vrouwen én mannen vanuit hun visies en expertise meedoen.
inhoud/samenvatting

Prijs: € 20.00

Bestellen

Bestel exempla(a)r(en) van dit boek.