Een taal van liefde multomap - Michael Steehouder, Chris van Bruggen en Peter Rippen

Een cantate voor Pinksteren en andere momenten in het jaar.

Uitgever: Narratio
Auteur: Michael Steehouder, Chris van Bruggen en Peter Rippen
ISBN:

9789052634685

Trefwoorden: Pinksteren
cantate
Leverbaar: Leverbaar

Beschrijving:
De cantate is een bezinning op taal, midden in een maatschappelijk debat dat steeds harder wordt. Er klinkt het woord sinds het begin: het scheppingswoord, de woorden waarmee wij onze wereld benoemen. De cantate vraagt om een zegenende taal: een taal waarin mensen elkaar waarderen. De muziek van de twaalf gezangen is bedoeld voor gemeentezang, koor en solisten, begeleid door piano. Alle partijen, tekst en muziek in een A4 ringband, met recht om te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen gemeente.Recensie:
alle cantate-uitgaven worden geleverd door de componist Chris van Bruggen, Vries
chrisbruggen@hetnet.nl
inhoud/samenvatting

Prijs: 15.00

Bestellen

Bestel exempla(a)r(en) van dit boek.