“LOS-BANDIG KATHOLIEK” - Tanja van Leeuwen

Een gevalstudie over morele opvoeding en bronnen van waarden bij leerkrachten in het katholieke basisonderwijs

Uitgever: Narratio
Auteur: Tanja van Leeuwen
ISBN:

9789052633022

Trefwoorden: katholiek
proefschrift
opvoeding
VTM
Titelgegevens: 284 pag.
Leverbaar: Leverbaar

Beschrijving:
Vanaf de totstandkoming van het bijzonder onderwijs in de huidige vorm in de negentiende eeuw, was het een belangrijke taak van het katholiek primair onderwijs om kinderen in te leiden in de katholieke gemeenschap en het kerkelijk leven.
Katholieke kinderen moesten worden opgevoed tot kerkbetrokken gelovigen. Katholiek scholen hebben tegenwoordig echter een open aannamebeleid, waardoor zij nu ook bezocht worden door leerlingen die niet katholiek zijn. Bovendien zijn er ook leerkrachten op de katholieke scholen werkzaam die niet in de katholieke traditie zijn ingeleid.
Tanja van Leeuwen onderzocht, tegen de achtergrond van ontkerkelijking en een veranderde relatie tussen school en Kerk, uit welke bronnen van waarden leerkrachten putten bij het willen overdragen van (eigentijdse) deugden aan hun leerlingen.
inhoud/samenvatting

Prijs: € 29.50

Bestellen

Bestel exempla(a)r(en) van dit boek.