Zoek een kinderlied bij...

Wij bieden je de mogelijkheid om zelf een kinderlied, sleutelverhaal of bijbelse navertelling te zoeken bij een bijbelgedeelte of onderwerp. Hiervoor kun je doorschakelen naar onze 'Concordantie'. Criterium hiervoor is: zouden wij dit lied opnemen in Bonnefooi. Dit wordt beoordeeld door de voorzitter van Stichting Kinderdienst: Tineke van der Meer.
De Concordantie wordt verder aangevuld met na 1993 (toen J.Cor Schaap met de 'Concordantie van kinderliedjes' in boekvorm voltooide) nieuw verschenen liedboekjes.
De boeken die nog bestelbaar zijn (via de www.kerkboek.nl) hebben achter de titel een *.
Bent u niet in het bezit van het betreffende nummer of (uitverkochte) boek, dan kunnen wij u de betreffende pagina mailen, als u ons daarvoor een vergoeding wilt overmaken van 2,50 euro.

Voordat u gaat zoeken nog even de volgende tips bij zoeken op bijbelgedeelte:
> gebruik de spelwijze volgens de NBG-vertaling 1952, dus Matteüs en Daniël (met trema!)
> schrijf de delen aan de bijbelboeken vast, dus 1Koningen
> tussenbijbelboek en hoofdstuk een spatie, dus 1Koningen 10
> zoekmachine zoek op opgave, dus 1Koningen 1, geeft ook 10 t/m 19 in beeld
> dus breng als het kan een verfijning aan, dus 1Koningen 1: of fijner: 1Koningen 10:10
> soms wordt andere spelling gebruikt, probeer dat ook eens Jacob en Jakob
Succes en mogelijk wil je collega's, leerkrachten, ouders, etc op de Concordantie attenderen.

Concordantie

Liedboeken in de kast
Voor het samenstellen van de concordantie werden de volgende liedboeken gebruikt:

Het eerste boek heet Genesis*, Karel Deurloo e.a., Narratio, Gorinchem.
Alles wordt nieuw, Hanna Lam & Wim ter Burg. Callenbach, Nijkerk.
Bijbelse liedjes voor peuters en kleuters, Blondi van der Woude & NicoVerrips. J.N.Voorhoeve, Den Haag.
Bijbelliederen voor jonge kinderen, Jan D. van Laar. 3 delen, Boekencentrum, Zoetermeer.

De wereld is een toverbal*, Gooi&Sticht, Kampen i.s.m. Benny Vreden
Een lied vol kleuren, Mar van der Veer. J.N.Voorhoeve, Den Haag.
Er valt wat te zingen, Hans Bouma. J.N.Voorhoeve, Den Haag.
Geroepen om te zingen*, samenst. Geert Tromp. Narratio, Gorinchem.
Klink klaar*, Vincent Krah en Gerard Scheepers, Midden onder U, Maastricht
Kom in de kring en zing*. Westhill vereniging i.s.m. Narratio, Gorinchem
Leven - stap voor stap, Evelien Stern. Callenbach Nijkerk

Liedjes voor alledag, Sander van Marion & Maria Zonneveld. J.N.Voorhoeve, Den Haag.
Liedboek voor de kinderen, Joanne Klink & Tera de Marez Oyens. Callenbach, Nijkerk.
Met andere woorden, Hanna Lam, e.a. Callenbach, Nijkerk.
Met de muziek mee*, Bette Westera, e.a. Narratio, Gorinchem.
Nieuwe Bijbelse liedjes voor peuters en kleuters, Blondi van der Woude & Nico Verrips. J.N.Voorhoeve, Den Haag.
Nieuwe liedjes rond de bijbel, Jan Visser & Nando en Reina van Essen. J.N. Voorhoeve, Den Haag.
Nieuwe Liedjes voor alledag, Sander van Marion & Maria Zonneveld. J.N. Voorhoeve, Den Haag.
Op Goede Grond, Jan van der Bijl &Wilma van der Zwaard. NZV, Amsterdam/Callenbach, Nijkerk.
Uit de mond van kinderen, Hans Bouma & Sander van Marion. J.N. Voorhoeve, Den Haag.
Voor Kerst om met kleuters te zingen, Westhill, staan
hier op deze website
Woord en Wijs, Mar van der Velden. CJV/YMCA, Driebergen.
Zing, Adem, Zing*, Willem Blonk e.a., Gooi&Sticht, Baarn
Zing alle dagen, Job Heeger, Elisabeth van den Brun & Gerard van Hulst, 3 delen. NZV, Amsterdam/Callenbach, Nijkerk.
Zing het Woord. NZV, Amsterdam.
Zingen vanhet licht, Richard Vissinga & Hans Zoutendijk(red). Kok, Kampen.
Zingen vanhet leven, Richard Vissinga & Hans Zoutendijk(red). Kok, Kampen
Zingen in de tijd, Richard Vissinga & Hans Zoutendijk(red). Kok, Kampen.
Zing met mij,Job Heeger & Gerard van Hulst. NZV, Amsterdam.
Zing samen, Job Heeger & Gerard van Hulst. NZV, Amsterdam.
Zitten of opstaan*, Greet Brokerhof, Gerard van Midden 5 delen, SGO Hoevelaken

terug naar start